Utbildning


Programmet är självinstruerande och enkelt att arbeta med, men naturligtvis finns möjlighet till utbildning. Vi vet att användarna vet bäst och därför utvecklar vi i nära samarbete med våra kunder.

En utbildning behövs för att ta del av programmets möjligheter fullt ut. Utbildningen anpassas efter användarnas önskemål och hålls efter överenskommelse.

4 timmar teori samt 4 timmar arbete i egen miljö är fullt tillräckligt för att lära känna systemets alla funktioner. Kontakta oss för offert för att lära din personal mer om TimerOnline.